Architekti.sk - projekt Škôlka nad vinicou

Projekt škôlky pre 40 detí situovanej vo vinárskej obci Limbach bol pre nás náročným, ale zaujímavým zadaním. Ako hlavný prvok sme zvolili pre deti ľahko zrozumiteľný motív domu so šikmou strechou a hravými okennými otvormi, ktorý sa stal hlavným vizuálnym nástrojom. Okná objektu sú orientované na juhovýchod priamo do vinohradu, čo opticky zväčšuje zelené plochy okolo škôlky a vyvára jedinečný kontakt s vinicou. Vinohrad mení svoj výraz počas celého roka a deti tak majú možnosť sledovať tieto zmeny priamo vlastnými očami. Na ploche pozemku s rozlohou iba 935 m2 sme museli umiestniť triedy pre deti, spoločenskú miestnosť, kanceláriu riaditeľa, kuchyňu so zázemím, plochy na hranie a parkovanie pre rodičov a personál. Technická časť sa dokonca nachádza pre nedostatok miesta až v najvyššej podkrovnej časti nad hlavným schodiskom.

Škôlka nad vinicou
Projekt škôlky pre 40 detí situovanej vo vinárskej obci Limbach bol pre nás náročným, ale zaujímavým zadaním. Ako hlavný prvok sme zvolili pre deti ľahko zrozumiteľný motív domu so šikmou strechou a hravými okennými otvormi, ktorý sa stal hlavným vizuálnym nástrojom. Okná objektu sú orientované na juhovýchod priamo do vinohradu, čo opticky zväčšuje zelené plochy okolo škôlky a vyvára jedinečný kontakt s vinicou. Vinohrad mení svoj výraz počas celého roka a deti tak majú možnosť sledovať tieto zmeny priamo vlastnými očami. Na ploche pozemku s rozlohou iba 935 m2 sme museli umiestniť triedy pre deti, spoločenskú miestnosť, kanceláriu riaditeľa, kuchyňu so zázemím, plochy na hranie a parkovanie pre rodičov a personál. Technická časť sa dokonca nachádza pre nedostatok miesta až v najvyššej podkrovnej časti nad hlavným schodiskom.
rok 2015
miesto Limbach
úžitková plocha 600 m2
foto Tomáš Manina ©
klient TIGRE SK, s.r.o

Facebook
Instagram