Architekti.sk - projekt Konverzia a dostavba areálu Fatranky vo Vrútkach

Projekt pozostáva z prestavby panelového objektu ubytovne Fatranka a novostavby bytového domu. Objekty sú prepojené hromadnou garážou, na ktorej sú navrhnuté pobytové zelené terasy na dvoch výškových úrovniach a námestie. Ubytovňa sa mení na bytový dom s malometrážnymi bytmi, ktoré vo Vrútkach absentujú. Hmotové členenie panelového objektu je ponechané a v horných podlažiach prechádza do ustupujúcich objemov nadstavby s terasami. Výraz a jednoduchosť objektu je ponechaná a doplnená o balkóny a lodžie. Novostavba používa rovnaké architektonické princípy. V parteroch oboch objektov, vo vnútrobloku, sú navrhnuté priestory pre obchod a služby naviazané na námestie. Námestie prechádza plynulo cez amfiteáter na druhú výškovú úroveň, do súkromnej zóny rezidentov. Návrh terasového sedenia umožnila vyvýšená časť garáží, a toto sedenie je súčasťou verejného priestoru. V privátnej časti sa nachádza zelená terasa s ihriskom a predzáhradkami.

Konverzia a dostavba areálu Fatranky vo Vrútkach
Projekt pozostáva z prestavby panelového objektu ubytovne Fatranka a novostavby bytového domu. Objekty sú prepojené hromadnou garážou, na ktorej sú navrhnuté pobytové zelené terasy na dvoch výškových úrovniach a námestie. Ubytovňa sa mení na bytový dom s malometrážnymi bytmi, ktoré vo Vrútkach absentujú. Hmotové členenie panelového objektu je ponechané a v horných podlažiach prechádza do ustupujúcich objemov nadstavby s terasami. Výraz a jednoduchosť objektu je ponechaná a doplnená o balkóny a lodžie. Novostavba používa rovnaké architektonické princípy. V parteroch oboch objektov, vo vnútrobloku, sú navrhnuté priestory pre obchod a služby naviazané na námestie. Námestie prechádza plynulo cez amfiteáter na druhú výškovú úroveň, do súkromnej zóny rezidentov. Návrh terasového sedenia umožnila vyvýšená časť garáží, a toto sedenie je súčasťou verejného priestoru. V privátnej časti sa nachádza zelená terasa s ihriskom a predzáhradkami.

Facebook
Instagram