Architekti.sk - projekt Rekonštrukcia a dostavba mestskej vily

V pôvodnom trojpodlažnom objekte sa nachádzalo sedem menších bytových jednotiek, ktoré vznikli postupným delením priestoru. Priestor na prízemí mal záhradu podopretú vysokým oporným múrom. Byty nemali žiadne parkovacie miesta ani výťah. Zonálna štúdia mesta počítala s nadstavbou a miernou prístavbou objektu, tiež vybudovaním garáže v opornom múre. Prístavbu sme osadili na os severovýchodnej fasády, aby boli nárožia a hmota pôvodného objektu stále čitatelné. Hmota prístavby prešla do nadstavby kde tvorí ustúpené podlažie s terasami. Prístavba prepája výťahom jednotlivé podlažia pôvodného objektu a garáže. Peší prístup je riešený cez schodiskový priestor pôvodného objektu. Pôvodný objekt dostal novú hrubozrnnú štrukturovanú omietku a drevené okná, prístavba je riešená v pohľadovom betóne, bezrámovými drevohliníkovými oknami a posuvnými cédrovými panelmi s priznanou konštrukciou vodiacich líšt.

Rekonštrukcia a dostavba mestskej vily
V pôvodnom trojpodlažnom objekte sa nachádzalo sedem menších bytových jednotiek, ktoré vznikli postupným delením priestoru. Priestor na prízemí mal záhradu podopretú vysokým oporným múrom. Byty nemali žiadne parkovacie miesta ani výťah. Zonálna štúdia mesta počítala s nadstavbou a miernou prístavbou objektu, tiež vybudovaním garáže v opornom múre. Prístavbu sme osadili na os severovýchodnej fasády, aby boli nárožia a hmota pôvodného objektu stále čitatelné. Hmota prístavby prešla do nadstavby kde tvorí ustúpené podlažie s terasami. Prístavba prepája výťahom jednotlivé podlažia pôvodného objektu a garáže. Peší prístup je riešený cez schodiskový priestor pôvodného objektu. Pôvodný objekt dostal novú hrubozrnnú štrukturovanú omietku a drevené okná, prístavba je riešená v pohľadovom betóne, bezrámovými drevohliníkovými oknami a posuvnými cédrovými panelmi s priznanou konštrukciou vodiacich líšt.
rok 2022
miesto Bratislava
úžitková plocha 650 m2
foto Tomáš Manina

Facebook
Instagram