Architekti.sk - projekt Bytové domy Rusínska

Pozemok nepravidelného tvaru obkolesený zeleňou aj svahom so záhradami sa nachádza v Prešove. Má výhodnú polohu vzhľadom na dostupnosť do centra, nachádza sa na trase plánovaných peších trás a cyklotrás, ktoré sú zachytené v návrhu. Zadanie vychádzalo z územného plánu mesta ktorý uvažuje s výstavbou bytového komplexu s výškou zástavby 6. podlaží. Na pozemok sme umiestnili 7 bytových domov, ktoré lemujú pozemok, s cieľom získania čo najväčších vnútorných priestorov a centrálneho námestia, vytlačenia automobilovej dopravy na obvod. Domy sú postavené na spoločnej polozapustenej a podzemnej garáži so zelenými strechami s hrúbkou substrátu až 80 cm. Rôzna veľkosť objektov, ich natočenie a posunutie voči sebe ponúka množstvo priehľadov a „mikrosvetov“ s príjemnými atmosférami. Priestranný vnútroblok prebieha na dvoch výškových úrovniach a obsahuje pobytové plochy rôznych charakterov a možných využití (námestie, komercia, šport, relax, detské ihriská...). Šesť jednotných líniových objektov je navrhnutých s po užitím rovnakých materiálov a architektonických prvkov s rozdielom v počte modulov. Siedmy bodový objekt umiestnený v centrálnej časti komplexu, vytvára svojou farebnou a materiálovou odlišnosťou akcentujúci prvok námesia. Dispozície bytov sú prevažne dvoj- a trojizbové, dostupné pre mladé rodiny. Všetky disponujú balkónom, terasou, či predzáhradkou.

Bytové domy Rusínska
Pozemok nepravidelného tvaru obkolesený zeleňou aj svahom so záhradami sa nachádza v Prešove. Má výhodnú polohu vzhľadom na dostupnosť do centra, nachádza sa na trase plánovaných peších trás a cyklotrás, ktoré sú zachytené v návrhu. Zadanie vychádzalo z územného plánu mesta ktorý uvažuje s výstavbou bytového komplexu s výškou zástavby 6. podlaží. Na pozemok sme umiestnili 7 bytových domov, ktoré lemujú pozemok, s cieľom získania čo najväčších vnútorných priestorov a centrálneho námestia, vytlačenia automobilovej dopravy na obvod. Domy sú postavené na spoločnej polozapustenej a podzemnej garáži so zelenými strechami s hrúbkou substrátu až 80 cm. Rôzna veľkosť objektov, ich natočenie a posunutie voči sebe ponúka množstvo priehľadov a „mikrosvetov“ s príjemnými atmosférami. Priestranný vnútroblok prebieha na dvoch výškových úrovniach a obsahuje pobytové plochy rôznych charakterov a možných využití (námestie, komercia, šport, relax, detské ihriská...). Šesť jednotných líniových objektov je navrhnutých s po užitím rovnakých materiálov a architektonických prvkov s rozdielom v počte modulov. Siedmy bodový objekt umiestnený v centrálnej časti komplexu, vytvára svojou farebnou a materiálovou odlišnosťou akcentujúci prvok námesia. Dispozície bytov sú prevažne dvoj- a trojizbové, dostupné pre mladé rodiny. Všetky disponujú balkónom, terasou, či predzáhradkou.
rok 2021
miesto Prešov
úžitková plocha 15 720 m2

Facebook
Instagram