Architekti.sk - projekt Kemp Liptovská Mara

Koncepcia návrhu apartmánových domov spočíva v jednoduchosti hmotovo-priestorového riešenia, ktoré reflektuje jednoduchosť a striedmosť kempového ubytovania. Objekty sú navrhované pozdĺž cesty so zohľadnením orientácie na svetové strany. K jednoduchým bielym hmotám dvojpodlažných kvádrov je pridaná rámová drevená konštrukcia, ktorá vytvára jednoduchý raster terás s výhľadom na priehradu. Fasády sú dotvorené vertikálnou zeleňou. Vo všetkých troch prípadoch sa typovo jedná o pavlačové apartmánové domy s exteriérovými schodiskami a apartmánmi prístupnými zo spoločného priestoru pavlače.

Kemp Liptovská Mara
Koncepcia návrhu apartmánových domov spočíva v jednoduchosti hmotovo-priestorového riešenia, ktoré reflektuje jednoduchosť a striedmosť kempového ubytovania. Objekty sú navrhované pozdĺž cesty so zohľadnením orientácie na svetové strany. K jednoduchým bielym hmotám dvojpodlažných kvádrov je pridaná rámová drevená konštrukcia, ktorá vytvára jednoduchý raster terás s výhľadom na priehradu. Fasády sú dotvorené vertikálnou zeleňou. Vo všetkých troch prípadoch sa typovo jedná o pavlačové apartmánové domy s exteriérovými schodiskami a apartmánmi prístupnými zo spoločného priestoru pavlače.
rok 2023
miesto Liptovský Trnovec
klient Tatra SPC 8
spolupráca Xhome

Facebook
Instagram