Architekti.sk - projekt Kancelárie v centre

Cieľom rekonštrukcie vstupných priestorov a jedného z poschodí historického domu z 15. stor. v centre mesta bolo otvorenie pôvodnej chodbovej dispozície, presvetlenie prirodzeným svetlom a vytvorenie reprezentatívnych firemných priestorov. Dobové výtvarné umenie a nábytok sme doplnili súčasným umením, predovšetkým Ašota Hassa.

Kancelárie v centre
Cieľom rekonštrukcie vstupných priestorov a jedného z poschodí historického domu z 15. stor. v centre mesta bolo otvorenie pôvodnej chodbovej dispozície, presvetlenie prirodzeným svetlom a vytvorenie reprezentatívnych firemných priestorov. Dobové výtvarné umenie a nábytok sme doplnili súčasným umením, predovšetkým Ašota Hassa.
rok 2014
miesto Bratislava
úžitková plocha 280 m2
foto Tomáš Manina ©
spolupráca Ašot Hass

Facebook
Instagram