Architekti.sk - projekt Horská Chata 1250 m

Rekreačná horská chata citlivo reaguje na svoje okolie. Svahovitý terén umožňuje čiastočné zapustenie chaty do terénu, takže objekt príliš nevytŕča. Práve naopak. Architektonický koncept jednoduchých kriviek nepúta pozornosť a vďaka vybraným materiálom splýva s okolitou krajinou. Minimálne priestorové požiadavky klienta obľubujúceho karavanové cestovanie nám umožnili vytvoriť na malej ploche plnohodnotne fungujúci objekt, kde dokážu prenocovať aspoň piati ľudia.

Horská Chata 1250 m
Rekreačná horská chata citlivo reaguje na svoje okolie. Svahovitý terén umožňuje čiastočné zapustenie chaty do terénu, takže objekt príliš nevytŕča. Práve naopak. Architektonický koncept jednoduchých kriviek nepúta pozornosť a vďaka vybraným materiálom splýva s okolitou krajinou. Minimálne priestorové požiadavky klienta obľubujúceho karavanové cestovanie nám umožnili vytvoriť na malej ploche plnohodnotne fungujúci objekt, kde dokážu prenocovať aspoň piati ľudia.

Facebook
Instagram