Architekti.sk - projekt Konverzia s dostavbou OD Prior

Objekt obchodného domu Prior v Liptovskom Mikuláši je v súčasnosti v dobrom technickom stave, no z funkčného hľadiska stratil potenciál, nie je dostatočne konkurencieschopný a nájomcovia z obchodných priestorov objektu dlhodobo odchádzajú. Koncept návrhu spočíva v rozobratí hluchých miest objektu na druhom, treťom a štvrtom nadzemnom podlaží. Odobratie objemov nastalo zhora dole, v centrálnej a severnej časti dispozície Prioru. Tým sme získali priestor na umiestnenie novej bytovej funkcie s vysokými stropmi. V severnej časti objektu vznikli preslnené fasády s terasami a vnútorné zelené nádvorie. Doplnili sme okná v rastroch pôvodných okien aj na časti fasád, ktoré boli pred tým bez okien. Funkčná náplň prízemia ostáva nezmenená, avšak obchodné priestory sú prístupné iba z ulice. Problém s nedostatočným parkovaním rieši dostavovaná časť bytových blokov s podzemnou garážou. Bytové bloky zaplnili dieru medzi budovou Prioru a Pošty, doplnili chýbajúci parter a ulicu ako takú. Pôvodný objekt a nový blok oddeľuje nová ulička, kde sme sústredili všetky pešie vstupy ku schodiskám bytov, malé prevádzky v parteroch oboch objektov aj východy z parkovacích podlaží.

Konverzia s dostavbou OD Prior
Objekt obchodného domu Prior v Liptovskom Mikuláši je v súčasnosti v dobrom technickom stave, no z funkčného hľadiska stratil potenciál, nie je dostatočne konkurencieschopný a nájomcovia z obchodných priestorov objektu dlhodobo odchádzajú. Koncept návrhu spočíva v rozobratí hluchých miest objektu na druhom, treťom a štvrtom nadzemnom podlaží. Odobratie objemov nastalo zhora dole, v centrálnej a severnej časti dispozície Prioru. Tým sme získali priestor na umiestnenie novej bytovej funkcie s vysokými stropmi. V severnej časti objektu vznikli preslnené fasády s terasami a vnútorné zelené nádvorie. Doplnili sme okná v rastroch pôvodných okien aj na časti fasád, ktoré boli pred tým bez okien. Funkčná náplň prízemia ostáva nezmenená, avšak obchodné priestory sú prístupné iba z ulice. Problém s nedostatočným parkovaním rieši dostavovaná časť bytových blokov s podzemnou garážou. Bytové bloky zaplnili dieru medzi budovou Prioru a Pošty, doplnili chýbajúci parter a ulicu ako takú. Pôvodný objekt a nový blok oddeľuje nová ulička, kde sme sústredili všetky pešie vstupy ku schodiskám bytov, malé prevádzky v parteroch oboch objektov aj východy z parkovacích podlaží.
rok 2021
miesto Liptovský Mikuláš
úžitková plocha 8500 m2
spolupráca VIZE rendering

Facebook
Instagram