Architekti.sk - projekt Bytový dom v centre

Úlohou bolo dostať pomerne veľký bytový objem na štvorcovú parcelu v blízkosti centra, za hranicou pamiatkovej zóny mesta Zvolen. Zvolili sme jednoduchý princíp rozrezania požadovaného objemu na dva rovnaké bloky a roztiahnutia na strany tak, aby medzi nimi zostal dostatočne veľký vnútro blok slúžiaci obyvateľom. ´´Rezovú plochu´´ sme zvýraznili žltou farbou, zvyšná časť domu je jednoduchá šedo-biela. Oba bloky vrátane vnútro bloku sú posadené na polo zapustenú podzemnú garáž so zelenou strechou. Parcelu sme tak očistili od parkovacích plôch. V blokoch sa nachádza spolu 50 bytových jednotiek.

Bytový dom v centre
Úlohou bolo dostať pomerne veľký bytový objem na štvorcovú parcelu v blízkosti centra, za hranicou pamiatkovej zóny mesta Zvolen. Zvolili sme jednoduchý princíp rozrezania požadovaného objemu na dva rovnaké bloky a roztiahnutia na strany tak, aby medzi nimi zostal dostatočne veľký vnútro blok slúžiaci obyvateľom. ´´Rezovú plochu´´ sme zvýraznili žltou farbou, zvyšná časť domu je jednoduchá šedo-biela. Oba bloky vrátane vnútro bloku sú posadené na polo zapustenú podzemnú garáž so zelenou strechou. Parcelu sme tak očistili od parkovacích plôch. V blokoch sa nachádza spolu 50 bytových jednotiek.
rok 2012
miesto Zvolen
úžitková plocha 1200 m2
foto Boleslav Boška
klient Emporiaresidence, s.r.o.

Facebook
Instagram