Architekti.sk - projekt Chaty v Čiernom Balogu II.

Na pozemku sú navrhnuté dva rodinné domy s prestrešenými centrálnymi vstupmi do objektov. Oba rodinné domy sú jednopodlažné s podzemným podlažím a obytným podkrovím a sú navzájom výškovo posunuté kopírujúc sklon riešeného pozemku. V oboch objektoch prevláda funkcia bývania, pričom v objekte s priamou náväznosťou na Mlynskú ulicu sa nachádza jeden nebytový priestor s terasou nad prestrešenými vstupmi do rodinných domov. Rodinné domy sú prestrešené valbovou strechou doplnené vikiermi a strešnými oknami, ktoré vhodne zobytňujú podkrovie. Architektúra rodinných domov vychádza z miestnych tvaroslovných prvkov ľudovej architektúry. Navrhnuté sú prírodné materiály fasády- drevo a kameň doplnené plechovou strešnou krytinou.

Chaty v Čiernom Balogu II.
Na pozemku sú navrhnuté dva rodinné domy s prestrešenými centrálnymi vstupmi do objektov. Oba rodinné domy sú jednopodlažné s podzemným podlažím a obytným podkrovím a sú navzájom výškovo posunuté kopírujúc sklon riešeného pozemku. V oboch objektoch prevláda funkcia bývania, pričom v objekte s priamou náväznosťou na Mlynskú ulicu sa nachádza jeden nebytový priestor s terasou nad prestrešenými vstupmi do rodinných domov. Rodinné domy sú prestrešené valbovou strechou doplnené vikiermi a strešnými oknami, ktoré vhodne zobytňujú podkrovie. Architektúra rodinných domov vychádza z miestnych tvaroslovných prvkov ľudovej architektúry. Navrhnuté sú prírodné materiály fasády- drevo a kameň doplnené plechovou strešnou krytinou.
rok 2023
miesto Čierny Balog
úžitková plocha 359.4m² m2

Facebook
Instagram