Architekti.sk - projekt Dom s átriom

Zadaním bol dvojpodlažný dom s piatimi izbami s vyriešením nevýhodného južného vstupu na pozemok. Koncepcia návrhu spočíva v posunutí poschodia domu čo najviac na sever tak, aby dom netienil záhradu. Vsadením prestrešeného átria medzi jedno a dvojpodlažnú časť ku schodisku sa podarilo priniesť svetlo do srdca domu. Pri hlavnom vstupe je použitý náš obľúbený motív - do domu vsadený strom, ktorý vytvára príjemný tieň v letných mesiacoch z juhu a tiež vizuálne naplnil výhľad z kuchyne smerom na komunikáciu.

Dom s átriom
Zadaním bol dvojpodlažný dom s piatimi izbami s vyriešením nevýhodného južného vstupu na pozemok. Koncepcia návrhu spočíva v posunutí poschodia domu čo najviac na sever tak, aby dom netienil záhradu. Vsadením prestrešeného átria medzi jedno a dvojpodlažnú časť ku schodisku sa podarilo priniesť svetlo do srdca domu. Pri hlavnom vstupe je použitý náš obľúbený motív - do domu vsadený strom, ktorý vytvára príjemný tieň v letných mesiacoch z juhu a tiež vizuálne naplnil výhľad z kuchyne smerom na komunikáciu.
rok 2015
miesto Zlaté Moravce
úžitková plocha 280 m2
klient František Havetta

Facebook
Instagram