Architekti.sk - projekt Bytový dom pri parku

Po vyhratej sútaži sme navrhli polyfunkčný dom oproti krásnemu parku v centre Banskej Bystrice, Úlohou riešenia bolo uzatvorenie prázdneho rohu križovania dvoch ulíc, kde sá láme rozdielna výšková niveleta zástavby. Objekt je našim prvým zrealizovaným objektom a preto máme k nemu osobitý vzťah.

Bytový dom pri parku
Po vyhratej sútaži sme navrhli polyfunkčný dom oproti krásnemu parku v centre Banskej Bystrice, Úlohou riešenia bolo uzatvorenie prázdneho rohu križovania dvoch ulíc, kde sá láme rozdielna výšková niveleta zástavby. Objekt je našim prvým zrealizovaným objektom a preto máme k nemu osobitý vzťah.
rok 2004
miesto Banská Bystrica
úžitková plocha 1400 m2
foto Boleslav Boška

Facebook