Architekti.sk - projekt Rekreačný objekt pri humne

Koncept návrhu je tvorený dvomi samostatnými ubytovacími jednotkami, ktoré sa mierkou a strechami prispôsobujú okolitej zástavbe rodinných domov a dreveného humna. Hmotu tvoria dve navzájom otočené objekty so sedlovou strechou, prepojené menšou časťou plochej strechy. V pepojení sa nachádza spoločný prestrešený prechod k samostatným vstupom do objektov. Obejekty majú vyriešené súkromie, vlastné terasy a skladové priestory.

Rekreačný objekt pri humne
Koncept návrhu je tvorený dvomi samostatnými ubytovacími jednotkami, ktoré sa mierkou a strechami prispôsobujú okolitej zástavbe rodinných domov a dreveného humna. Hmotu tvoria dve navzájom otočené objekty so sedlovou strechou, prepojené menšou časťou plochej strechy. V pepojení sa nachádza spoločný prestrešený prechod k samostatným vstupom do objektov. Obejekty majú vyriešené súkromie, vlastné terasy a skladové priestory.
rok 2022
miesto Čierny Balog
úžitková plocha 141 m2

Facebook
Instagram